Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır, Boşanma Karşı Dava Dilekçesi, Cevap Dilekçesi, Boşanma Delil Dilekçesi

Boşanma davalarında boşanma dava dilekçesi ve bu dilekçeye karşı cevap dilekçesinin hazırlanması boşanmadan sonra ortaya çıkacak hukuki sonuçların belirlenmesinde büyük öneme sahiptir. Bilindiği üzere evlilik birlikteliklerini sonlandırmak isteyen eşlerden biri boşanmaya sebep olan gerekçeleri ileri sürerek boşanma davası açabilir. Çekişmeli boşanma davalarında evliliğin bitmesine neden olacak kusur velayet, nafaka, boşanma sebepli maddi ve manevi tazminat ve mal paylaşımı gibi birçok hususu doğrudan etkilediğinden dava dilekçesine verilen önem büyüktür.

Boşanma dava dilekçesi nasıl yazılır, boşanma karşı dava dilekçesi, cevap dilekçesi, boşanma delil dilekçesi gibi konuları yazımızdan edindiğiniz bilgiler ışında öğrenebilir ve boşanma dava dilekçeleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Boşanma Dava Dilekçesinin Hazırlanması

Çekişmeli boşanma davası boşanmak isteyen eşin diğer taraf aleyhinde boşanma dava dilekçesini mahkemeye sunmasıyla açılmaktadır. Aile mahkemesine sunulan dava dilekçesinde davacı ve davalı bilgileri, adres ve telefonları ve varsa vekil avukat bilgileriyle birlikte davanın konusu, netice ve talep bölümlerine mutlaka yer verilmelidir.

Boşanma davası boşanmaya sebep olan bir veya birkaç nedenden kaynaklanabilir. Akıl hastalığı, aldatma, suç işleme, haysiyetsiz yaşam sürme gibi özel sebeplerle dava açılabileceği gibi aile birlikteliğinin temelden sarsılması, mizaç uyuşmazlığı gibi genel nedenlerle de dava açılabilir. Boşanma dava dilekçesinde boşanmaya konu olayların ve gerekçelerin net ve yalın bir şekilde delilleriyle birlikte anlatılması davanın akıbetine doğrudan etki edecek konular arasındadır. Dava sebepleri hukuka uygun her türlü delille ispat edilebileceğinden tanıklar, görüntü ve ses kayıtları gibi tüm delil vasıtaları diğer eşin kusurunun ortaya çıkarılması için dava dilekçesinde yer alabilir.

Dava dilekçesinin son bölümünde ise davanın sonucunda istenilen taleplere yer verilmelidir. Mal paylaşımı, velayet, nafaka, tazminat gibi tüm hukuki sonuçlara ilişkin talepler açıkça bu dava dilekçesinde ifade edilmelidir.

Boşanma Davasında Karşı Dava ve Cevap Dilekçesi Hazırlanması

Boşanma davasında davalı konumunda bulunan diğer eşe davacının açmış olduğu boşanma tebliğ edilerek bildirilecek ve davalının bu konudaki karşı görüşü de mahkeme dosyasında savunma niteliğinde yer alacaktır. Boşanma davası şayet açılmışsa karşı dava veya cevap dilekçesi bu boşanma davasına verilen sıra üzerinden verilecek dilekçeyle olmalıdır.

Boşanma davasına karşı boşanma davası cevap ve karşı dava dilekçesi örneği ile cevap verilebileceği gibi şekil şartlarına uygun olarak elle de dava dilekçesi hazırlanabilmektedir. Karşı dava dilekçesi boşanma talep eden kimse tarafından verilebilmekle birlikte boşanma talep edilmiyorsa boşanmanın sebeplerine cevap vererek de boşanmanın reddi talep edilebilir.

Boşanma karşı dava dilekçesi hazırlarken davanın açılmış olduğu mahkemeye hitaben yazılmalı ve davacının iddia ettiği boşanma sebeplerinin ya hiç olmadığı ya da bu sebeplerde bir kusurunun bulunmadığı ispat edilmeye çalışılmalıdır. Davacının belirtmiş olduğu gerekçelerin çürütülmesi ve evlilik birlikteliğinin sona ermesinde kusurun bulunmadığının ispatı boşanmaların sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. Davalı eş boşanmak istiyorsa bunu dilekçenin netice ve talep kısmında belirtebilmekle birlikte eğer boşanmak istenmiyorsa davanın sonlandırılması talep edilmelidir.

Boşanma Davasına Cevap Verilmemesinin Hukuki Sonuçları

Boşanma davasında dava konusu delillere ve dava açan davacının boşanma sebeplerine cevap vermemenin davalı açısından birtakım sonuçları ortaya çıkmaktadır. Boşanma davası cevap dilekçesi verilmemesi davalının belirtilen tüm hususları reddetmesi anlamına gelmekle birlikte davacı eşe karşı aleyhte delil sunmasının önüne geçmektedir. Davacı eşin kusurlarının ortaya çıkarılıp ispatlanması için cevap dilekçesi ve karşı dava dilekçesi verilerek boşanma davasına cevap verilmesi Yargıtay’ın vermiş olduğu emsal kararlarda kabul edilmiştir.   

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN