Boşanma Davası Yargı Karar Örneği

Boşanma Davası Yargı Karar Örneği

Boşanma Davası Yargı Karar Örneği

 BOŞANMA DAVASI – FERAGATİN YAPILDIĞI ANDA KESİN HÜKMÜN SONUÇLARININ DOĞURACAĞI – DAVACININ İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ GEREĞİ

Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda; mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm hakkında istinaf talebinde bulunulmakla, evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü;

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların  tarihinde evlendiklerini, boşanmalarına, müvekkili lehine 20.000 maddi, 20.000 manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı vekili cevap dilekçesinde; davayı kabul etmediklerini, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

Aile Mahkemesinin  tarihli kararı ile; davacının tarihli dilekçesi ile davasından feragat ettiğini belirttiğinden davacının davasının feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ VE DİLEKÇESİ:

Davacı vekili  tarihli dilekçesi ile, tarafların barıştığını, davacının davadan feragat ettiğini, davalının ise mahkemeye sunduğu dilekçesinde tüm taleplerinden feragat ettiğini, masraf ve ücreti vekalet talebi olmadığını beyan ettiğini, bu durumda mahkemece nafaka ve ücreti vekalete hükmedilmesinin hatalı olduğundan kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurularak tedbir nafakası ve vekalet ücretine ilişkin kararın kaldırılması istenilmiştir.Dosya incelendiğinde, davacının tarihli dilekçe ile davadan feragat ettiğini, ücreti vekalet ve masraf talebinin olmadığını bildirdiği, davalı da  tarihli dilekçe ile feragati kabul ettiğini, davadaki tüm isteklerinden feragat ettiğini, ücreti vekalet ve masraf talebinin olmadığını belirtmiştir.Feragat yapıldığı anda kesin hükmün sonuçlarının doğurur. Bu nedenle davalı yararına dava tarihinden feragat tarihine kadar tedbir nafakası takdiri gerekirken bu yönde hüküm kurulmaması doğru olmamış, davalının boşanma avukat vekalet ücreti talebi olmadığı halde davacı aleyhine 1.800 TL vekalet ücretine hükmedilmesi doğru olmadığından, davacının istinaf başvurusunun kabulüne karar verilerek bu yönde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

1-Davacının istinat başvurusunun kabulü ile; Aile Mahkemesinin … Karar sayılı kararının hüküm fıkrasının 2. paragrafının “boşanma davası açılmakla ayrı yaşama hakkına kavuşan davalı lehine dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 250 TL tedbir nafakasının davacıdan alınarak davalıya verilmesine” ile 4.paragrafının “davalı duruşmalarda kendisini vekil ile temsil ettiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Boşanma Avukatı AÜT uyarınca 1.800 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine” dair hükümlerin KALDIRILMASINA,

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN